Algemene huurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde artikelen, welke is gesloten tussen Verhuurhouten  gevestigd te Houten en de in de overeenkomst bij naam genoemde huurder.

De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde
voorwerp en of voorwerpen.

De huurder draagt de volledige zorg en  verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van de voorwerpen  gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde  voorwerpen.

Bij vermissing van de gehuurde artikelen tijdens de huurperiode is de huurder
aansprakelijk voor de kosten van het vervangen.

Het verschuldigde huurbedrag + borg dient vooraf te worden voldaan.

De gehuurde artikelen kunnen alleen na afspraak afgehaald/teruggebracht worden.

De huurder dient de gehuurde artikelen schoon, onbeschadigd en ingepakt in te
leveren.

Kosten voor repareren (als gevolg van een onvakkundige behandeling,
reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan
worden beschouwd) en/of schoonmaken worden bij de huurder in rekening
gebracht, met een minimum van €25,00 (excl. BTW).

Bij het niet nakomen van bovengenoemde kunnen wij tot 2 weken na de
huurperiode eventuele extra kosten alsnog in rekening brengen.

De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal
direct te melden.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ingevolge
het gebruik van het/de gehuurde verhuurobject(en).

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid zowel voor directe als voor
gevolgschade ingevolge het gebruik van het/de gehuurde verhuurobject(en).

Aan de gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht, niet
worden beplakt of worden beschreven.

Bij eerder retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn is
geen restitutie mogelijk

Er is geen restitutie mogelijk van niet gebruikte ingrediënten, voorzover deze
onderdeel zijn van de huurprijs van het betreffende apparaat.

Bij slecht weer (zulks ter beoordeling van de huurder) kan er kosteloos geannuleerd
worden.

De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.

Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


 


Verhuurhouten.nl © | Algemene voorwaarden | Partners


 

SNELMENU:
Abraham Geboorte Skytube Huwelijk
Sarah Springkussen Verjaardag & feest Pensioen
Partytenten Statafel Picknickset Partyverlichting
Horeca benodigdheden Overige feestartikelen Spel & Sport Terrasheater/verwarmer